Ysgol Werdd

imageMae ein hymrwymiad at Gynllun Ysgolion Gwyrdd yn bodoli ers 2009. Yn wir, mae’n naturiol gan ein bod wedi ein lleoli mewn ardal mor dlos, bod yr awydd yn yr ysgol a’r gymuned i fod yn ofalgar ohoni.

Rydym bellach wedi ennill ein tystysgrif aur ac yn falch iawn ohoni ac o waith caled y disgyblion.

Mae’r Cynllun yn cynnwys yr elfennau yn y siarter isod:

Siarter yma yn fuan...