Ysgol Iach

imageMae ein hymrwymiad at Gynllun Ysgolion iach yn bodoli ers 2002 ac rydym yn hynod o falch o’n gwobr diweddaraf sef cam 5. Prin iawn yw’r ysgolion sydd wedi cyrraedd cam 5 ac mae ein cyrhaeddiad yn adlewyrchu ar waith called y disgyblion, rhieni, llywodraethwyr a holl staff, Y cam nesaf, ac olaf, i Ysgol Rhiwlas yw Cam 6 sef y wobr ansawdd cenedlaethol. Ein nôd yw cyrraedd y cam yma erbyn Haf 2017.

Yn fras, mae ystod y cynllun yn cwmpasu yr elfennau canlynol sef:

  • Bwyd a Ffitrwydd

  • Iechyd a Lles Meddyliol ac Emosiynol

  • Datblygu Personol a Chybberthynas

  • Defnyddio a Chamddefnyddio Sylweddau

  • Yr Amgylchedd

  • Diogelwch

  • Hylendid

Newyddion Ysgol Iach

imageYmweliad Hafan Cymru

Datblygiad Personol a Chymdeithasol gyda Hafan Cymru

Am fwy o luniau - cliciwch yma