Urdd

imageY mae yma adran ysgol o’r Urdd sydd yn cyfarfod yn wythnosol dros fisoedd y Gaeaf. Trefnir gweithgareddau megis chwaraeon athletau, cwisiau a nosweithiau celf ar gyfer yr aelodau.

Plant Blwyddyn 2, 3, 4, 5 a 6 fydd yn cael cyfle i ymaelodi a’r Urdd.

Cost ymaelodi gyda’r Urdd am y flwyddyn yw £6.00 fel rheol, ond gall hyn newid.