Siarter Iaith

imageMae holl gymuned Ysgol Rhiwlas gan gynnwys y staff, disgyblion, cyngor ysgol, pennaeth a’r corff llywodraethol wedi ymrwymo’n llwyr â gofynion y Siarter Iaith.
Mae’r iaith Gymraeg a’n diwylliant Cymreig yn flaenllaw ym mhopeth a wnawn. Achubwn ar bob cyfle i hybu Cymreictod o fewn yr ysgol, a’r gymuned ehangach. Rydym yn ymfalchio y nein hardal leol a’n Cymreictod.
Ein llywodraethwr cyswllt yw Mr Hefin Williams, Cynghorydd Sir, Llanddeiniolen. Mae’n ymweld yn gyson i drafod llwyddiannau a datblygiadau gyda’r Cyngor Ysgol ac hefyd yn adrodd am y Siarter Iaith mewn cyfarfodydd corf llywodraethol.
Rydym yn hynod falch o’n achrediad Aur ac yn flaenllaw yn y Sir o ran annog datblygiad yr iaith.
Croesawn unrhyw sylwadau neu syniadau ar ddatblygu a gwarchod yr iaith Gymraeg yn fewnol ac yn y Gymuned.

Pamffled Siarter Iaith - cliciwch yma


gwaith celf plant plant