Pwy ydi Pwy

imagePennaeth: Mr Iwan A Davies M.A , B.Add.

Meithrin - rhan-amser ( 3 - 4 oed) - Mrs Ceri Medway
Derbyn (4 - 5 oed) - Mrs Ceri Medway
Blwyddyn 1 (5 - 6 oed) - Mrs Ceri Medway
Blwyddyn 2 (5 - 7 oed) - Mrs Ceri Medway
Blwyddyn 3 (7 - 8 oed) - Mr Iwan Davies/ Mrs Sioned Hywel Rowlands/ Jonathan Davies
Blwyddyn 4 (8 - 9 oed) - Mr Iwan Davies/ Mrs Sioned Hywel Rowlands/ Jonathan Davies
Blwyddyn 5 (9 - 10 oed) - Mr Iwan Davies/ Mrs Sioned Hywel Rowlands/ Jonathan Davies
Blwyddyn 6 (10 - 11 oed) - Mr Iwan Davies/ Mrs Sioned Hywel Rowlands / Jonathan Davies

Staff Ategol:
Marie Hodson - Ysgrifenyddes
Mrs Emma Price - Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Yvonne Halstead - Cymhorthydd Dosbarth
Lisa Rebeca Francis - Cymhorthyddion Dosbarth
Ms Shan Jones - Cogyddes
Mrs Margaret Picton - Gofalwraig / Anti Amser Cinio
Mrs Einir Williams - Anti Amser Cinio