Cymdeithas Rhieni ac Athrawon

imageCroeso i dudalen y gymdeithas rhieni ac athrawon. Rydym ni yn griw bychan o rieni sydd yn cyfarfod yn rheolaidd i helpu yr ysgol yn eu gwaith o addysgu ein plant. Rydym yn weithgar yn codi arian trwy drefnu gweithgareddau fel Ffeiriau, disgos, sesiynau golchi ceir ac yn y blaen.

Rydym wedi prynu waliau bowldro, offerynnau cerdd, cyllid tuag at y wefan hon a chyllido bysiau er mwyn i’r disgyblion gael mynd ar dripiau i sioeau ac yn y blaen.

Rydym yn agored iawn ac yn awyddus i gael aelodau newydd a syniadau diddorol. Felly os oes ganddoch unrhyw syniadau neu yn awyddus i helpu cysylltwch a’r ysgol ar 01248 352483 neu gysylltu gyda’r cadeirydd : Mr Eurfon Davies